Teknisk förvaltning av fastighet i Göteborg

En välskött fastighet med väl utfört underhåll är bra för föreningens ekonomi och skapar en god boendemiljö.

Teknisk förvaltning

Vi baserar vår tekniska förvaltning på underhållsplanen som finns specifikt för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras och förändras reguljärt för att vi som fastighetsförvaltare kan undvika oförutsedda kostnader och anpassa oss efter byggnadstekniska förändringar och uppdateringar som uppstår med tiden, men även så att vi kan möta hyresgästers behov och underlätta fastighetsägares budgetering av drift och underhåll. Teknisk förvaltning är ett av de bästa sätten att behålla, kanske till och med öka värdet på den. På så sätt kan fastighetens funktion säkras och lagar och krav följes. Dessutom bidrar det till en behaglig och trygg miljö för de boende.

Vi kan erbjuda en teknisk förvaltning som avlastar och hjälper styrelsen med förvaltningsfrågor enl. nedan.

 • Underhålls- och renoveringsarbeten

 • Myndighetskrav såsom t.ex. OVK och energideklaration för fastigheter

 • Upphandlingar, förfrågningsunderlag, leverantörs- och entreprenadavtal

 • Lägenhetsbesiktningar

 • Årlig fastighetsgenomgång

 • Upprätta och Uppdatera underhållsplanen

 • Upprättande av underhållsbudget tillsammans med den ekonomiska förvaltaren

 • Byggledning

 • Försäkringsskador

 • Energioptimering

 • Systematiskt brandskyddsarbete

 • Hjälp vid störningar