Fastighetsservice & fastighetsdrift i Göteborg

Med oss är det garanterat att allting i fastigheten fungerar. De boende kan känna sig trygga i att belysning, ventilation och värme fungerar.

Fastighetsservice

Kontakta oss så analyserar vi vilka skötsel- samt servicebehov er fastighet har. Vi sköter tillsyn, skötsel och löpande underhåll av fastigheten för att hålla den i fortsatt gott skick. Våra tjänster inom fastighetsservice omfattar allt servicearbete som bör ske i bolag, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar, rondering och tillsyn, felanmälan, trappstädningar, fastighetsskötsel och koordinering mellan entreprenörer som på ett eller annat sätt är inblandade i fastighetsskötseln.

Fastighetsdrift

Vi har kompetenta och erfarna fastighetstekniker som utför tillsyn och skötsel och sköter dessutom underhåll i felavhjälpande syfte. Vi arbetar även med att optimera energi och bearbeta driftstatistik. Förutom detta rapporterar vi även felstatistik, sammanställer klimatrapporter och följer upp medianförbrukning, så att ni som kund får en klar bild av hur kostnaderna ser ut och vilka åtgärder som kan vidtas.