Energiförvaltning av fastighet i Göteborg

Med oss kan ni vara säkra på att fastighetens värme och ventilationssystem fungerar ordentligt.

Energiförvaltning

Vi utför även tillsyn, skötsel, drift, och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vårt fokus ligger på att energiförbrukningen ska optimeras och effektiviseras. Vi har kontakt med kompetenta och erfarna drift- och underhållstekniker som kan de åtgärderna som krävs för att värme- och ventilationssystemet ska fungera felfritt och tillfredsställande samt att energiförbrukningen ska ligga på en acceptabel nivå.